menu

Wat Gleveris doet
Missie, Visie, Beleidsplan, Statuten, Jaarstukken en meer info over wat Stichting Gleveris in het kader van probeerprojecten autisme doet kunt u vinden bij vragen.
Info over crowdfunding voor probeerprojecten autisme (crautfunding): zie hieronder.

Wat u kunt doen
U kunt mensen met autisme attenderen op het bestaan van Gleveris en eventueel helpen bij het aanmelden als mogelijke deelnemer van een project.
U kunt ook ideeën voor nieuwe probeerprojecten autisme aandragen of u als vrijwilliger opgeven.
En verder kunt u een financiële bijdrage leveren door een bedrag over te maken (donatie) naar:

Stichting Gleveris
IBAN NL10 INGB 0005090594 

crautfunding voor probeerprojecten autisme
De één geeft de voorkeur aan film, de ander aan muziek. Om rekening te houden met voorkeuren van donateurs is Gleveris met crautfunding gestart. Met crautfunding (max. 500 EUR per project) kunt u uw donatie aan Stichting Gleveris gericht(er) laten inzetten voor een specifiek probeerproject autisme. Bijvoorbeeld voor het maken van een film of juist voor een muziekproject. Inmiddels heeft het eerste crautfunding project al plaatsgevonden (klik op KC-FF 2017 Workshops) en kunt u nieuwe projecten volgen in het Gleveris nieuws.
Meer weten over crautfunding of over de pilot?: Stuur een e-mail naar info@gleveris.nl.