menu

Privacybeleid Stichting Gleveris
Stichting Gleveris ("Gleveris") streeft er naar om met persoonsgegevens om te gaan in navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om diensten van Stichting Gleveris en eventuele partners aan uw wensen aan te passen. Indien Stichting Gleveris de door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover geïnformeerd. Indien er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd zal Stichting Gleveris deze naar beste vermogen zo spoedig mogelijk corrigeren. Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door Stichting Gleveris inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt. U kunt over dit privacybeleid contact opnemen met Stichting Gleveris.

Disclaimer
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze website, het gebruik van deze website en op alle informatie (waaronder gegevens en privacybeleid) die op of via deze website wordt aangeboden.

Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid - o.a. ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie - is gemaakt, garandeert Stichting Gleveris ("Gleveris") niet dat deze informatie vrij is van onvolkomenheden of fouten. Bovendien kan Gleveris de website zonder aankondiging veranderen. Gleveris aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie. Het auteursrecht op deze website berust bij Gleveris. Deze website bevat enkele geregistreerde merken. Vermenigvuldiging van deze website of onderdelen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gleveris.