menu

Privacy beleid Stichting Gleveris
Stichting Gleveris streeft er naar om, o.a. in navolging van de (Uitvoeringswet) AVG, zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. Indien Stichting Gleveris, waarvan het bestuur [Heischouw 7, 5345XT Oss] verwerkingsverantwoordelijke is, door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover geïnformeerd en -indien nodig- geconsulteerd. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor diensten van Stichting Gleveris, waaronder probeerprojecten autisme waarbij u betrokken bent en haar webwinkel (NAW gegevens van de consument). Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door Stichting Gleveris inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt (zoals [bank]gegevens bij aankoop van producten uit onze webwinkel). U kunt over dit privacybeleid contact opnemen met Stichting Gleveris.

Disclaimer
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze website, het gebruik van deze website en op alle informatie (waaronder gegevens en privacy beleid) die op of via deze website wordt aangeboden.

Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid - o.a. ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie - is gemaakt, garandeert Stichting Gleveris ("Gleveris") niet dat deze informatie vrij is van onvolkomenheden of fouten. Bovendien kan Gleveris de website zonder aankondiging veranderen. Gleveris aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie. Het auteursrecht op deze website berust bij Gleveris. Deze website bevat enkele geregistreerde merken. Vermenigvuldiging van deze website of onderdelen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gleveris.