menu

Medio 2024, ruim 12.5 jaar na de oprichting zal Stichting Gleveris worden opgeheven

Daarom zijn we inmiddels gestopt met het organiseren van probeerprojecten autisme. In zo'n probeerproject gingen we uit van de belangstelling en vaardigheden/talenten van de deelnemer. Die deed unieke(leer)ervaringen op en werkte toe naar een eigen product. Voorbeelden van producten: muziekboek, poster, film, CD, expositie, uitvoering, prototype. Gleveris was daarbij een broedstoof voor ideeën, creaties en vindingen die in de projecten ontstonden of werden ingebracht.

We kijken met buitengewoon veel voldoening terug naar de vele en diverse projecten en vooral ook de enthousiaste deelnemers daaraan. Boeken, CDs, exposities, optredens tijdens de FringeL Festivals: wat blijven er veel prachtige herinneringen! En niet te vergeten: verschillende nieuwe onderlinge contacten. Want de probeerprojecten waren er niet alleen om te helpen vaardigheden/wensen om te zetten in eigen producten maar ook om te netwerken en vrienden te maken. 

Waarom dan toch stoppen? We hebben geconstateerd dat veel deelnemers, mn artiesten van de FringeL Festival, door de jaren heen zoveel met succes hadden bereikt dat het proberen steeds meer op de achtergrond kwam. Te denken valt aan de ontwikkellijn van solo-optredens, via duets, ensembles naar optreden in een echt orkest in een goed gevulde concertzaal! Ook bij de ondersteuning van andere projecten bleken deelnemers al in een ver gevorderd stadium van hun project dat de bijdrage van Gleveris meer een ondersteuning van de begeleiders werd dan van de doelgroepers zelf. Wij gaan nu de stichting stapsgewijs ontbinden.

Voor autisme-gerelateerde activiteiten verwijzen we alvast naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (www.autisme.nl). 
Voor de festivals verwijzen we naar www.conssert.nl waarvanuit in de toekomst bijzondere festivals/  concerten/ optredens worden georganiseerd. 

Het bestuur van Stichting Gleveris bedankt iedereen die heeft meegedaan/ geholpen aan de activiteiten van Gleveris.