menu

Wat Gleveris doet
Missie, Visie, Beleidsplan, Statuten, Jaarstukken en meer info over wat Stichting Gleveris in het kader van probeerprojecten autisme doet kunt u vinden bij Vragen.

Wat u kunt doen
U kunt mensen met autisme attenderen op het bestaan van Gleveris en eventueel helpen bij het aanmelden als mogelijke deelnemer van een project.
U kunt ook ideeën voor nieuwe probeerprojecten autisme aandragen of u als vrijwilliger opgeven.
En verder kunt u een financiële bijdrage leveren door een bedrag over te maken (donatie) naar:

Stichting Gleveris
IBAN NL10 INGB 0005090594 

Aangezien Stichting Gleveris na het FringeL Festival op 11 maart 2024 gaat stoppen raden wij u aan een eventuele donatie in overleg met ons te doen: info@gleveris.nl