menu

Crautfunding voor het FringeL FestivaL
Info over crautfunding voor het FF2019: crautfunding FF2019.

Meer over crautfunding staat hieronder.

Wat Gleveris doet
Missie, Visie, Beleidsplan, Statuten, Jaarstukken en meer info over wat Stichting Gleveris in het kader van probeerprojecten autisme doet kunt u vinden bij vragen.
Info over crautfunding (crowdfunding voor probeerprojecten autisme): zie hieronder.

Wat u kunt doen
U kunt mensen met autisme attenderen op het bestaan van Gleveris en eventueel helpen bij het aanmelden als mogelijke deelnemer van een project.
U kunt ook ideeën voor nieuwe probeerprojecten autisme aandragen of u als vrijwilliger opgeven.
En verder kunt u een financiële bijdrage leveren door een bedrag over te maken (donatie) naar:

Stichting Gleveris
IBAN NL10 INGB 0005090594 

crautfunding voor probeerprojecten autisme
De één geeft de voorkeur aan film, de ander aan muziek. Om rekening te houden met voorkeuren van donateurs is Gleveris met crautfunding gestart. Met crautfunding kunt u uw donatie aan Stichting Gleveris gericht(er) laten inzetten voor een specifiek probeerproject autisme. Bijvoorbeeld voor het maken van een film of juist voor een muziekproject.
Het eerste crautfunding project was voor de Workshops door het Koninklijk Conservatorium Den Haag (2017) en de tweede voor het FringeL FestivaL 2018.
Nieuwe crautfunding projecten, zoals het FringeL FestivaL 2019 (hierboven), worden aangemeld op onze nieuws pagina.
Nog meer weten over crautfunding?: Stuur s.v.p. een e-mail naar info@gleveris.nl.