menu

Medio 2024, ruim 12.5 jaar na de oprichting en na het 11e FringeL Festival, zal Stichting Gleveris worden opgeheven

Daarom zijn we inmiddels gestopt met het organiseren van probeerprojecten autisme. In zo'n probeerproject gingen we uit van de belangstelling en vaardigheden/talenten van de deelnemer. Die deed unieke(leer)ervaringen op en werkte toe naar een eigen product. Voorbeelden van producten: muziekboek, poster, film, CD, expositie, uitvoering, prototype. Gleveris was daarbij een broedstoof voor ideeën, creaties en vindingen die in de projecten ontstonden of werden ingebracht. klik op Projecten.

We kijken met buitengewoon veel voldoening terug naar de vele en diverse projecten en vooral ook de enthousiaste deelnemers daaraan. Boeken, CDs, exposities, optredens tijdens de FringeL Festivals: wat blijven er veel prachtige herinneringen! En niet te vergeten: verschillende nieuwe onderlinge contacten. Want de probeerprojecten waren er niet alleen om te helpen vaardigheden/wensen om te zetten in eigen producten maar ook om te netwerken en vrienden te maken. 

Waarom dan toch stoppen? We hebben geconstateerd dat veel deelnemers, mn artiesten van de FringeL Festival, door de jaren heen zoveel met succes hadden bereikt dat het proberen steeds meer op de achtergrond kwam. Te denken valt aan de ontwikkellijn van solo-optredens, via duets, ensembles naar optreden in een echt orkest in een goed gevulde concertzaal! Ook bij de ondersteuning van andere projecten bleken deelnemers al in een ver gevorderd stadium van hun project dat de bijdrage van Gleveris meer een ondersteuning van de begeleiders werd dan van de doelgroepers zelf. Na het 11e FringeL Festival (10 maart 2024) zullen we de stichting stapsgewijs gaan ontbinden.

Voor autisme-gerelateerde activiteiten verwijzen we alvast naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (www.autisme.nl). 
Voor de festivals verwijzen we naar www.conssert.nl waarvanuit in de toekomst bijzondere festivals/  concerten/ optredens worden georganiseerd. 

Wij, bestuur van Stichting Gleveris, nemen nu alvast de gelegenheid te baat om allen die hebben meegedaan/ geholpen aan de activiteiten van Gleveris hartelijk te bedanken. En nodigen iedereen uit om op zondag 10 maart 2024 naar het 11e FringeL Festival te komen voor een mooie, gezellige afsluiting.

Voor onze Missie, Visie, Strategie/Beleidsplan, Jaarverslag: klik op Vragen onderaan de pagina. 
Voor nog meer info over Gleveris: klik op de andere tabs boven of op de links beneden: Vragen, Contact, etc..