menu
16.10.2014
Nieuwe website in de lucht!

Deze nieuwe website is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met deelnemers van enkele probeerprojecten autisme en verschillende andere mensen uit ons netwerk. Speciale dank gaat uit naar grafisch onwerper Jeroen Desain. De website is geproduceerd door Mediamens (een gedeelte op sponsorbasis).