menu
FringeL FestivaL 2018, durven musiceren!

Afgaande op de vele zeer positieve reacties was de 6e editie van het FringeL FestivaL het beste tot nu toe. Méér premières, méér combinaties (van solisten van voorgaande jaren) en indrukwekkende improvisaties. Ook het niveau was weer beduidend hoger dan voorheen. Lees bijgaand Verslag FF2018 voor een goede indruk.