menu

Wat is de Missie van Gleveris?
De zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen.

Wat is de Visie van Gleveris?
Stichting Gleveris wil de meest aantrekkelijke organisatie zijn die middels persoonlijke probeerprojecten mensen met autisme ondersteunt bij hun streven om een concreet doel te bereiken.

Wat doet Gleveris, wat is de Strategie?
Gleveris faciliteert projecten waarbij iemand met autisme iets kan uitproberen dat leidt tot zijn/haar eigen product.
Bijvoorbeeld een eigen CD, boek, film, openbaar optreden, poster voor een festival, spreekbeurt, expositie.
De strategie om dit te bereiken is vastgelegd in het Beleidsplan 2021-2025. Per medio 2024 wordt Stichting Gleveris opgeheven; dit is niet verwerkt in het Beleidsplan en vooruitlopend hierop worden geen nieuwe projecten meer gedaan.

Wat doet Gleveris niet?
Gleveris levert geen medische zorg of sociale vaardigheidstrainingen. 

Waar komt de naam Gleveris vandaan?
Gleveris is een acroniem van de namen van de oprichters (Gijs, Luuk, Rik Verheijden).

Hoe is Gleveris georganiseerd?
Gleveris is een stichting zonder winstoogmerk; de vier leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden; zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten; voor de samenstelling van het bestuur en contact: ga naar: contact.
Gleveris werkt samen met verschillende instanties en met diverse individuele professionals in een uitgebreid netwerk.
Links naar de Strategie/Beleidsplan, Jaarverslag, Statuten, staan hieronder.

Hoe oud moet je zijn om mee te doen met een project?
Gleveris is er voor alle leeftijden.

Heeft Gleveris ervaring met autisme?
Ja, binnen Stichting Gleveris is er ervaring met autisme (bijvoorbeeld: ouder van).
Daarnaast heeft de stichting een netwerk van mensen met autisme en mensen met professionele ervaring op allerlei gebieden en beiden. Deze mensen kunnen we -indien gewenst- inschakelen bij probeerprojecten autisme.

Heeft Gleveris een privacybeleid?
Ja, het privacybeleid van Stichting Gleveris kun je lezen op de pagina Privacy.

Hoe kom ik aan Jaarstukken, Beleidsplan/Strategie, Statuten, Reglementen?
Klik op: Jaarstukken 2023.
Klik op: Beleidsplan 2021-2025 (incl. Strategie).
Klik op: Statuten.
Klik op: Huishoudelijk Reglement.  
Klik op: Reglement Vrijwilligers.
Voor oude jaarverslagen en beleidsplannen of meer info ga naar: contact.

Is er een protocol voor deelname van toepassing?
Ja, we werken volgens een protocol voor aanname van deelnemers voor nieuwe probeerprojecten.

Wat wordt bedoeld met:

  • Probeerproject autisme?
    Een project waarin iemand met autisme iets kan uitproberen dat kan leiden naar een eigen product; een project is een tijdelijke activiteit waarbij je met beperkte middelen (materialen, geld, kennis) toewerkt naar een (uniek) product; een product kan iets tastbaarst zijn, zoals een eigen boek of CD, maar ook een tentoonstelling, uitvoering of  
  • Protocol?
    Een opsomming van acties en afspraken die we volgen vanaf het eerste contact/kennsimaking met een mogelijke deelnemer (of iemand die hem/haar helpt) tot en met de nazorg van een probeerproject.

Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij, neem dan contact met ons op.