menu

Wat was de Missie van Gleveris?
De zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen.

Wat was de Visie van Gleveris?
Stichting Gleveris wilde meest aantrekkelijke organisatie zijn die middels persoonlijke probeerprojecten mensen met autisme ondersteunt bij hun streven om een concreet doel te bereiken.

Wat deed Gleveris?
Gleveris faciliteerde projecten waarbij iemand met autisme iets kon uitproberen dat leidt tot zijn/haar eigen product.
Bijvoorbeeld een eigen CD, boek, film, openbaar optreden, poster voor een festival, spreekbeurt, expositie.
Per medio 2024 wordt Stichting Gleveris opgeheven.

Heeft Gleveris een privacybeleid?

Ja, het privacybeleid van Stichting Gleveris kun je lezen op de pagina Privacy.

Hoe kom ik aan Jaarstukken, Statuten?
Klik op: Jaarstukken 2023.
Klik op: Statuten.